Riias endises KGB hoones asuv valgusinstallatsioon. FOTO: Ints Kalnins / Reuters

Läti rahvusarhiiv avaldas täna osa Lätisse jäänud KGB toimikuid koos agentide nimedega. Postimees küsis endise Eesti KGB esimehe asetäitja Vladimir Pooli kommentaari.

Te kuulusite 1980. aastate lõpul ja 1990. aastate algul Eesti KGB juhtkonda, olite esimehe asetäitja. Sel ajal veeti Eestist minema KGB arhiivid. Kuidas vaatate täna sellele tagasi? Kas poleks parem olnud kui inimesed teaksid täit tõde lähimineviku kohta, nagu näiteks Ida-Saksamaal?

Olin ja olen ka tänapäeval arvamusel, et tegutsesime õigesti. Oma arvamuse toetuseks toon näite Prantsusmaa suhtumisest (Prantsusmaal ei avalikustatud pikalt Gestapo materjale – T. M.). Enne 1940. aasta 17. juunit (enne Punaarmee sissemarssimist – T. M.) hävitas näiteks Eesti poliitiline politsei oma arhiivid, esmajoones agentide toimikud, ja säilitas selle «väärteoga» paljude inimeste elud. Kas nad siis «lähimineviku täie tõe mittesäilitamise eest» väärivad hukkamõistmist? Igatahes mina nende tegu toetan. Lähimineviku tähtsamaid sündmusi ei suuda keegi varjata.