Andres Adamson

FOTO: Liis Treimann

Lugu kuulatav Minu Meedia tellijatele

«Mis on tõde?» küsis Juudamaa prefekt Pontius Pilatus kohtumõistmiseks tema ette toodud Naatsareti Jeesuselt. Küsimus oli retooriline ja kohe selle õhku heitmise järel roomlane isegi väljus korraks ruumist, ütlemaks Jeesuse surmamõistmist nõudvaile juudi preestritele, et tema ei leia kohtualusel mingit süüd. Kuid vastata ei osanud sellele küsimusele isegi mitte seda sõna hetk varem oma kaitsekõnes kasutanud jumalapoeg.

  • Osa eesti haritlaskonna mõtlemine näibki olevat kinni jooksnud postmodernismi karidele.
  • Täisrelativiste ja ajalooprotsesside juhustele taandajaid, täiesti ilmsete seaduspärasuste eitajaid on omajagu ka proffide seas.
  • Ohtlikuks läheb asi siis, kui võim ajaloolaste tsunftis on enamuses olevate «tõlkide» käes, olgu see näiliselt nii demokraatlik ja jätkusuutlikkuse huvides kui tahes.