Hävitatud Nõukogude soomuk Tolvajärvi piirkonnas 1939. aastal 

FOTO: Wikimedia Commons

Helsingist teatab DRB: Soome sõjaväe teadeanne 17. dets.: maajõud: – Karjala maakitsusel vaenlane ründas 16. skp. mitu korda Taipaleenjoe rajooni väga tugeva suurtükitule toetusel. Kõik rünnakud löödi tagasi. Lahingutes 15. ja 16. dets. on hävitatud 30 vaenlase tanki.

Vaenlase katse ületulekuks Suvanto järvelt aeti nurja. Maakitsuse lääneosas oli suurtükiväe tulistamisi ja kohaliku iseloomuga kallaletunge, mis on tagasi löödud. Seejuures on hävitatud kolm tanki. Idapiiril vaenlane jätkab kallaletungi rinde vahenditus läheduses Laadoga põhjakaldale. Rünnakud on tagasi löödud Loimola suunas. Hävitati kolm vaenlase patareid. Tolvajärvi suunas jätkub meie aeglane edasitung. Ägedaid lahinguid oli kogu päev Aglajärvi rajoonis.

Merejõud: Üks Laadoga järve patarei hävitas 16. skp. kolm autot ühest soomusautode kolonnist. Merel oli valvetegevus.

Õhujõud: 16. dets. vaenlase jõud oli tegevuses peamiselt Petsamos ja Põhja-Lapis, kuid ei teostanud pommirünnakuid. Meie õhujõud olid päeva jooksul elavas tegevuses ja pommitasid muu seas üht vaenlase soomusautode kolonni rinde lähedal.

18.12.1939