PM 15.11.1935

FOTO: dea.nlib.ee

Kairost, 15. nov. (Havas). Teatatakse, et neljapäeva hommikupoolikul kogunes 5000 üliõpilast kõikidest teaduskondadest Kairo lähedusse, kus vannuti truudust revolutsioonile.

Lõpuks asusid üliõpilased minema kesklinna avaldama vaenulikkust Inglismaale ja hüüetega «Elagu Egiptus! Elagu vabadus!». Jõudes üle Niiluse minevale sillale, laskis politsei nad üheltpoolt sillale, kuid nende maandumine teisel kaldal suleti tugeva politseiüksuse poolt. Kokkupõrkel löödi üliõpilased põgenema, 4 langes surnutena, 6 haavatutena, 2 politseinikku sai raskesti haavata. Lõpuks üliõpilased kogunesid arstiteaduskonna ette, kus otsustati mitte asjata ohverdada elu ja jääda ootama Wafdi erakonna käske.

ETA. Londonist, 15. nov. (DNB). /…/ Rahutustes surma saanute arv, kaasa arvatud neljapäeva hommikul mahalastud rahvuslased, tõuseb 7-le. Haavata on saanud 147 isikut, kelledest rohkem kui pool on politseinikud./Ametlikult teatatakse, et Inglismaa ei leia Egiptuse rahutustes mingit põhjust mõneks poliitiliseks või muuks aktsiooniks. Itaalia propaganda kohta Egiptuses seletatakse Londonis, et Briti valitsus olevat juba mõne aja eest Roomas esitanud protesti Itaalia propaganda vastu Egiptuses. 15.11.1935