Inimasula Kuul. NASA joonistus.

FOTO: Ispaceman.ru

Tartu Ülikooli mikrobioloogia kateedri juhataja prof. Akivo Lenzner ja UMPI mikrobioloogia labori juhataja Helga Lenzner käisid Taškendis VIII rahvusvahelisel sümpoosionil «Inimene kosmoses».

Prof. Akivo Lenzner:

«Rahvusvahelise Astronautikaakadeemia president B. E. Mueller toonitas, et juba praegu vajavad inimesed kosmonautika abi ökoloogilistes globaalprobleemides.

Kosmonautika mõjutab ka meditsiini arengut. Kosmoselendudeks on tehtud mitmesuguseid aparaate, millega uuritakse verd, uriini jm.; on loodud uurimistulemusi edastavad kaugsüsteemid.

Suurt huvi äratavad NASA teadlaste tööd inimese elutegevuse tagamiseks teistel planeetidel. F. Salisbury väitis seniste saavutuste alusel, et aastal 2020 on Kuul 250 inimesega asula. Jõuti järeldusele, et Marsile lendavad esimesed inimesed aastal 2010.

9.11.1989