Surnud Göring.

FOTO: Wikipedia

Nürnberg, 16.10. (TASS). Siin avaldati teade tähtsamate saksa sõjaroimarite hukkamise kohta, milles üteldakse:

«Rahvusvahelise Sõjatribunali poolt 1946. aasta esimesel oktoobril allpooldtoodud sõjaroimarite: Joachim von Ribbentropi, Wilhelm Keiteli, Ernst Kaltenbrunneri, Alfred Rosenbergi, Hans Franki, Wilhelm Fricki, Julius Streicheri, Fritz Sauckeli, Alfred Jodli, Arthur Seyss-Inquarti kohta tehtud surmaotsused viidi meie juuresolekul täna täide.

Hermann Wilhelm Göring pani toime enesetapmise 15. okt. 1946. a. kell 22.45.

Ametlikult volitatud tunnistajatene saksa rahva poolt viibisid kohal: Baieri ministerpresident dr. Wilhelm Hogner, Nürnbergi linna peaprokurör doktor Friedrich Leissner, kes nägid Hermann Wilhelm Göringi laipa.

Tähtsamate sõjaroimarite vangishoidmise nelja riigi komisjon.

Nürnberg, 16. oktoobril 1946. aastal.»

19.10.1946