Kalev Stoicescu

FOTO: Mihkel Maripuu

Tuleva aasta riigikogu valimiste järel moodustatavas valitsuses võiks olla välisministeeriumis paiknev välismajandusminister, kelle alluvusse koondatakse välismajandusega tegelevad täitevvõimu struktuurid ning kelle tegevust tarbetult ei dubleerita, leiab Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Artikkel kuulatav
Minu Meedia tellijatele
Tellijale
  • Välisteenistuse ehk välisministeeriumi ja välismajandusministri (ja tema meeskonna) eesmärk võiks olla riigi majanduskasvule kaasa aitamine, mis on positiivne sõnum maksumaksjatele ja välisinvestoritele.
  • Välisteenistus on riigi esimene kaitseliin, kuid ta on tegevus- ja personalikulude poolest alarahastatud. Lisarahastamine võiks olla seotud edasiviiva konkurentsiga ehk ametikohtade rotatsioonisüsteemi avamisega eriti julgeoleku- ja kaitsealaste ning välismajanduse ekspertidele, sealhulgas erasektorist, välistades süsteemi politiseerimist.
  • Pole mõtet hoida välisesindusi seal, kus Eestil pole olulisi julgeoleku- ja/või välismajanduspoliitilisi huve. Välisesinduste avamine võiks olla tingitud Eesti erasektori püsivast huvist uute turgude vastu. Välismajandusega seotud ametikohtadel välisesindustes ja Tallinnas võiksid olla erialaspetsialistid ja neid võiks olla mitu korda rohkem.