PM 12.10.1943

FOTO: dea.nlib.ee

Berliinist, 11.10. Lähivõitlus- ja sööstlennukite üksused toetasid eile tugevate jõududega raskeid tõrjevõitlusi, mis toimuvad Velikije Lukist edala pool.

Lakkamatute pardarelvade rünnakutega Nõukogude vägedele, soomusmasinatele ja veokitele tõid nad vihases heitluses seisvatele Saksa diviisidele tunduvat kergendust.

Saksa jahilennukid pidasid arvukaid õhuvõitlusi. Üks kerge õhutõrjepatarei tulistas laupäeval mõne tunni jooksul alla seitse Nõukogude lahingulennukit ja hävitas ühe üliraske soomusmasina.

Ööl vastu pühapäeva pommitasid tugevad Saksa õhujõud Nõukogude järeleveoliiklust Velikije Lukist ida pool. Täis- ja lähitabamustega vigastati raskesti neli transportrongi ja süüdati need osaliselt.

12.10.1943