Jaan Tõnisson (1868-1941).

FOTO: Internet

Kuula artiklit

Vabariigi valitsuse, eriti majandusministeeriumi teguviis tekstiil- ja nahatollide tõstmise asjus on terava arvustuse osaliseks saanud. Avalikkuse ees kui ka rahvaesituses on näidatud, kuidas võimata on tollide tõstmise terariista ilma põhjaliku kaalumiseta ja perspektiivilise käsitluseta tarvitada.

Meiegi oleme pidanud arvustavale seisukohale asuma. Kuigi meie põhimõttelikult kindlasti pooldame igat tõsist katset meie elujõulise tööstuse kaitseks, ei ole meie ometi mitte saanud heaks kiita neid teid ja võtteid, mida meil nüüd on tarvitatud tekstiil- ja nahatollide tõstmisel. /.../ Nüüd on tollide tõstmise asi ligemaks kaalumiseks riigikogu enamuse poolt saadetud komisjoni. Seal peab kogu tollidetõstmise asja tõsiselt selgitatama meie üldise tollipolitika põhimõtete, kui ka praeguse majandusliku seisukorra nõuete kohaselt, et asjale õiget lahendust leida.

Meie arust on tekstiil- ja nahatollide tõstmise asjus möödapääsematud olulikud parandused ja pehmendused, enne kui saadakse asjaga leppida, ilma et uisa-päisa tollide tõstmine üksiku majandusharu alal vapustaks sisemist kooskõla meie tööstuse alal, ehk viiks asjatule elukalliduse tõusule. Jaan Tõnisson 11.10.1929