Eilsel Postimehe Trehvunksil astusid tsensuuri teemal lühiettekannetega üles Eerik-Niiles Kross, tarkvarateadlane Tanel Tammet ning uue erakonna Eesti 371 asutaja ja esimees Peeter Oja. Postimees tegi üritsest otseülekande.

«Facebook tsenseerib,» kuuleme räägitavat ja ükski tont ei taipa, mille järgi ta seda teeb või kelle käest üldse selle kohta küsida. Kremli trolliarmee või koolikiusajate vastu astumist on ju nõutud ja oodatud. Välja on aga asi kukkunud nii, et peame tõepoolest küsima, kas hargmaised sotsiaalmeediaplatvormid otsustavad nüüd sõnavabaduse küsimusi, mis alles äsja olid rahvuslike kohtute otsustada ja/või eelkõige ajakirjanduslike valikute teema. Tallinna Tehnikaülikooli tarkvarateaduse professor Tanel Tammet rääkis sellest, mis on praegu sisu töötlemise ja sealhulgas tsenseerimise tehnoloogia tipptase ning millises suunas see areneb.

Eerik-Niiles Kross arutles, kas mikrosihitamine ehk Cambridge Analyticale ja Facebookile etteheidetu tapab või hoopis päästab esindusdemokraatia. Kas demokraatlikud valimised, nii nagu neid tunneme, on ajalugu ja kas digitaalne masside manipuleerimine on kuidagi halvem analoogsest.

Lõppsõna ütles uue erakonna Eesti 371 asutaja ja esimees Peeter Oja.