PM 10.10.1935

FOTO: dea.nlib.ee

Riigikohtus oli kolmapäeval arutusel kellegi proua poolt ülestõstetud süüdistusasi oma mehe ja pr. L.J. vastu abielurikkumises.

Nimetatud süüdistuse tõstis proua üles 1932. aastal. Ringkonnakohus mõistis aga süütõendite puudulikkuse tõttu kaebealused kohtulikult õigeks. Proua kaebas edasi kohtukotta. Kohtukojas tuli asi arutusele juba uue Kriminaalseadustiku maksmahakkamise ajal.

Uuest Kriminaalseadustikust on aga välja jäetud KS § 1585, mis karistab abielurikkumist. Abielurikkumise küllaldaseks tagajärjeks on ainult abielulahutamine ja süüdi tunnistamine selles protsessis. Abielurikkumine pole aga enam karistatav.

Neil põhjustel kohtukoda kinnitaski ringkonnakohtu õigeksmõistva otsuse kaebealuste kohta. Proua voliniku väited, nagu oleks KS § 1585 abielurikkumist käsitatud auhaavavana ja et abielurikkumine ei ole uue Kriminaalseadustiku maksmahakkamisega mitte kaotanud oma auhaavavat iseloomu ja ei ole muutunud karistamatuks, jättis riigikohus tähele panemata ja kinnitas kohtukoja õigeksmõistva otsuse.

10.10.1935