• Ainekeskse hindamise asemel vajame õppijakeskset hindamist.
  • Võibolla tuleks õpilaste hindamise asemel keskenduda õpetajate hindamisele?
  • Teatud tingimustel võiks koolile anda vabaduse ise õppekava täitmist hinnata.

Margit Sutrop

FOTO: Margus Ansu

Enne kui asuda vaidlema, kas haridus- ja teadusministeeriumi plaan kaotada põhikooli riiklikud lõpueksamid on hea või halb, oleks tarvis teada, mida eksamite asemele pakutakse. Seda praegu koolirahvale öeldud ei ole, kirjutab Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop.

Tellijale

Alustuseks võiks mõelda, miks ei usalda gümnaasiumid kandidaatide valikul põhikooli riigieksamite tulemusi ja korraldavad oma sisseastumiskatseid. Ilmselt ei anna praegused lõpueksamid neile piisavalt infot õpilase isiksuse arengu ja pädevuste kohta.

Siit koorubki probleemi olemus: kuigi 2011. vastu võetud riiklikus õppekavas sõnastati põhikooli eesmärgid senisest avaramalt, öeldes, et kool peab valmistama õpilast ette kolmeks rolliks: isiklikuks, töö- ja avalikuks eluks; hindamise alused ei muutunud.