Tartu näidissovhoosi juht Arnold Rüütel avab Ilmatsalus spordihalli. FOTO: Postimehe arhiiv/H. Karro

Reedel tutvus Tartu näidissovhoosis tehtavaga Prantsuse Kommunistliku Partei Keskkomitee liige, ajalehe «Humanite» toimetuse liige Jean Kanapa, kellega oli kaasas «Sovetskaja Estonia» toimetaja Juhan Jürna. Seletusi jagas majandi direktor Arnold Rüütel.

Reedel tutvus Tartu näidissovhoosis tehtavaga Prantsuse Kommunistliku Partei Keskkomitee liige, ajalehe «Humanite» toimetuse liige Jean Kanapa, kellega oli kaasas «Sovetskaja Estonia» toimetaja Juhan Jürna. Seletusi jagas majandi direktor Arnold Rüütel.

Et Jean Kanapa on ökonoomikaspetsialist, siis kavatseb ta Balti vabariikides ringsõidul nähtu ja kuuldu põhjal kirjutada vastavateemalise artikli.

Aukülaliste raamatusse tegi ta sissekirjutuse, milles annab kõrge hinnangu Tartu sovhoosi kollektiivi saavutustele tootmise industrialiseerimise vallas.

13.08.1967