Kes vajab ametiühinguid? FOTO: Karikatuur: Urmas Nemvalts

Raudteelaste ametiühing, õdede liit, liinilennunduse ametiühing ja transpordi ametiühing esitasid Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) esimehe kandidaadiks transpordi ametiühingu juhatuse esimehe Peep Petersoni, kellelt oodatakse liikumise taasühendamist motiveeriva eestvedamise alla ning ametiühingute struktuuri ja maine kaasajastamist.

Ametiühingutele valib uue juhi 25. novembril kogunev EAKLi kongress. Peterson kandideeris ametiühingute juhiks ka 2007. aasta kongressil.