Лийза Овийр.

FOTO: Tairo Lutter

Orientalist ja TÜ Orientalistikakeskuse vanemteadur Peeter Espak kirjutas täna Postimehe arvamusküljel, et lastetusmaks oleks üks hoobasid võrdsema ja kõikide õigusi arvestava ühiskonnakorralduse poole. Riigikogu liikme Liisa Oviiri (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) sõnul tundub see idee aga ebamoraalne. 

Mina lastetusmaksu ei toeta. Mulle tundub see idee ebamoraalne ja artiklis toodud põhjendused ühekülgsed. Mis probleemi lastetusmaks peaks lahendama? Paneks naised sünnitama? Ei usu. Võrdsustaks kohustusi ja likvideeriks ebavõrdsuse? Mitte midagi sellist.

Lastetusel on palju põhjuseid ja mitmed nendest on inimese vabast tahtest sõltumatud. Kellel on sellisel juhul õigus etteheiteid teha? Või võrdsuse aspekt – meie solidaarses süsteemis maksavad kõik töötavad inimesed makse. Samas suur osa laekunud maksurahast läheb õigustatult kõige nõrgematele, st sealhulgas lastele ja just nende vajaduste rahuldamiseks. Näiteks arstiabi vajatakse sagemini just lapseeas, lasteaiad ja koolid peetakse üleval avalikest vahenditest, lisandunud on huviringi toetus ja teised lastetoetused jne. Kõige selle jaoks panustavad ka lastetud, solidaarselt. Aga laste puudumisel nad neid võimalusi ise ei kasuta.

Ärme keskendu üksteisele näpuga näitamisele ja ärategemisele. Keskendume parem sellele, kuidas kõigile lastele tagada turvaline lapsepõlv ja küll siis ka lapsi Eestis rohkem sündima hakkab. Täitsa ilma lastetusmaksuta.