PM 11.07.1928 FOTO: Dea.nlib.ee

FOTO: dea.nlib.ee

Ameerika suurem ajaleht «New-York Times» avaldas oma pühapäeva numbris 24. juunist pr. Eugenie Mutti, New Yorgi Eesti peakonsuli abikaasa, kirjutuse Eesti 9. Laulupeo kohta Tallinnas.

Peale üldiste andmete laulupeo korralduse, osavõtjate, programmi jne. kohta

Pakub kirjutus lugejale lühikese ülevaate Eesti rahvalaulude võrratust rikkusest (kaks laulu on ingliskeelse tõlkega varustatud), Eesti rahvalaulu mütoloogilisest aluspõhjast (Vanemuise müüt) ja laulupidude rahvuslisest ja rahvuskultuurilisest tähtsusest Eestis.

Kahju ainult, et kirjutust «ilustab» pilt, millel eesti laulupeoga küll midagi ühist ei ole: Vene õigeusu vaimulikkude rongkäik. Aga pildi alt loeme omaks suureks imestuseks, et see kujutavat «Eesti talupoegade usulist rongkäiku»! Nähtavasti on pilt lehte lastud Ameerika lehe toimetuse enese poolt kui esimene käepärast olev illustratsioon.

11.07.1928