PM 9.07.1930

FOTO: dea.nlib.ee

Londonist, 8.juulil. Nagu Reuteri agentuur Konstantinopolist kuuleb, on viimasel ajal Trarati ümbruses veriseid kokkupõrkeid olnud Türgi kaitsevägede ja Kurdi mässajatega.

Mässajate bandedes olevat kuni 10.000 meest; samuti olevat nendega ühinenud mitmed Persia suguharud, kes üle piiri on tulnud. Türgi lennukid pommitavad mässajaid. Kuna mägisel maastikul on raske kindlaks teha pommitamise järeldusi, ei ole kindel, kas sellega kurdlaste mässu summutada saab või mitte.

Nagu teada, on kurdid suurepärased ratsutajad ja laskurid. Nad ei kohku isegi suurematele kaitseväe salkadele kallale tungimast. Mässajatel olevat korda läinud maha lasta 8 Türgi lennukit.

Teateid, nagu oleksid Türgi väed mässajatega lahinguid pidades üle piiri ka Persiasse tunginud, ei leia Konstantinopoli ametlikkudes ringkondades kinnitamist. Küll on «Timesi» teatel Türgi valitsus saatnud Persiale terava märgukirja, milles nõutakse, et Persia valitsus võtaks tarvitusele kõik abinõud, et ära hoida röövsalkade tungimisi üle Persia piiri. Vastasel korral ei vastutata piiri vahejuhtumiste eest.

Nagu Saksa lehtedele teatatakse, valitseb Türgi valitsusringkondades suur ärevus ühenduses kurdide mässu ja Persia bandiitide üle piiri tungimisega.

Viimastel teadetel kestavad rahutused kurdide keskel Ararati piirkonnas edasi.

Teatavasti oli viimane kurdide mäss 1925. aastal. Siis suruti see Türgi vägede poolt kõige verisemalt maha. Käesolevad rahutused olevat siiski viimase mässu järguks, kuna tuli tuha all endiselt on hõõgunud. 9.07.1930