• tallinna sadam

Tallinn. Paljassaare sadam kevadel 2018.

FOTO: Eero Vabamägi/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Tallinna sadamas on praegu enam liikumist ja tegevust kui iialgi enne selsamal ajal. Isegi enam, kui enne sõda. Seletada võib seda nähtust sellega, et enne sissevedu niisama ka väljavedu Venemaal suvel Peterburisse koondus, kuna Tallinna puulaevade hulka ainult harva mõni suurem laev nagu ära eksis.

Praegu töötavad Tallinna sadamas aga kümmekond suuremat laeva koormat maha võttes ja pääle pannes. Kolm suuremat purjekat tühjendavad soolakoormaid, millest osa aitadesse, osa vagunitesse laaditakse, mitu aurikut tühjendavad jahu-, kaera- ja odrakoormaid, teised laadivad puumassi jne.

Pääle selle oldakse kibedasti töös sadama sildade parandamisega, mis sõja-aastate jooksul hooletusesse jäänud. Selle kõige kallal on juba nüüd hulgad inimesed tööl ja võib oletada, et Tallinna sadam meie riiklise seisukorra kõvenemisel juba lähemal ajal tuhandetele inimestele tööd võib anda, sest et ka liitriigid päev-päevalt oma tegevust siin suurendavad ja väljamaa kaubitsemine Eestiga ning Venemaaga siia koondub. 11.06.1919