Siret Saks FOTO: Erakogu

Riigil ei ole lubadustele vaatamata siiani läbipaistvat ja kõigile arusaadavat ametkondade ülest tegevuskava välisvärbamise lihtsustamiseks, kirjutab advokaadibüroo Rask vandeadvokaat Siret Saks.

Tellijale Tellijale

Ilusad paberid, hall reaalsus. Erinevad Eesti riiklikud tegevus - ja arengukavad (näiteks «Made in Estonia 3.0» ja «Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020») märgivad Eesti kodaniku elujärje parandamiseks ühe selge ja olulise vajadusena välisinvesteeringute mahu suurendamist ning teaduse ja hariduse rahvusvahelistumist.

Konkurentsivõimekava «Eesti 2020» ja tegevuskava «Välisspetsialistide kaasamise tegevuskava 2017+ põhisuunad» toovad olulise võtmeküsimusena välja vajaduse muuta Eesti läbi sisserände lihtsustamise riigile ja majandusele vajalike talentide sihtriigiks. Juba on teisel lugemisel uus välismaalaste seadus, millega soovitakse muuta elamislubade taotlemist neile tippspetsialistidele, kes teenivad kahekordset Eesti keskmist brutopalka.

Paberimajanduse järgi näib pilt ilus ning eeldaks, et riik astub oma plaanide ja tegudega ühte sammu. Realistlik sissevaade igapäevases praktikas on sootuks inetum.