Lambad Rägavere mõisa koplis.

FOTO: Arvet Mägi

25. mail jõudis Islandist tagasi Tallinna meie vabariigi põllumajanduse spetsialistide delegatsioon, keda juhtis EKP Keskkomitee esimene sekretär J. Käbin.

Balti jaamas olid delegatsioonil vastas seltsimehed K. Lebedev, A. Rüütel, E. Tõnurist, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe asetäitja M. Vannas, EKP Keskkomitee osakonnajuhataja H. Toming, Eesti NSV siseminister V. Ani, EKP Keskkomitee asjadevalitseja G. Martin, Balti Raudtee Eesti Raudteekonna ülem A. Kotov, ELKNÜ Keskkomitee esimene sekretär I. Toome.

«Me külastasime Islandit NSV Liidu Ministrite Nõukogu Riikliku Teadus- ja Tehnikakomitee ülesandel,» ütles J. Käbin intervjuus ETA korrespondendile. 

«Meid huvitas lambakasvatus, mis on sel maal kõrgel järjel. Tegelikult rajaneb sellel kogu Islandi põllumajandus, ta on Islandi maaelanike heaolu alus. Islandi lambatõug annab head liha, villa ja nahka. Lambad on vähenõudlikud, neid võib kasvatada tingimustes, mis ei sobi teistele loomadele. Islandi lambakasvatus on tehnoloogia poolest lihtne, kalleid ehitisi ei kasutata üldse. Lühidalt öeldes tõi delegatsioon kaasa rohket materjali. Islandis nähtu on huvitav selle loomakasvatusharu meie vabariigis arendamise seisukohalt ja omandatud kogemused leiavad meil kindlasti rakendamist.»

26.05.1978