HANS ALLA

FOTO: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Kolmapäeval jõudis avalikkuse ette uudis, et esimene samast soost inimeste vahel sõlmitud abielu mittekodanikust liige sai Eesti Vabariigi elamisloa. Uskuge või mitte, tegemist pole sama paariga, kes on Eestis sellesama asja pärast kohut käinud, kus üks Ameerika kodanikust partner on mitmel korral pidanud riigist elamisloa puudumise tõttu lahkuma ning mille tõttu on tulnud neil pikka aega teineteisest lahus olla. 

Küsimus on vaid ühes tillukeses ning inimlikult täiesti tähendusetus detailis. Hanno ja Josh olid abiellumise ajal mõlemad Ameerika Ühendriikide residendid. Kristiina ja Sarah olid eri riikide residendid, esimene Eesti vabariigi, teine USA jagu. Mõlemad abielud on USAs õiguspärased ja kehtivad. Eesti vabariigi silmes aga on esimene õigem.

Kõige paremini iseloomustab ähmastavat olukorda politsei- ja piirivalveameti migratsioonibüroo juhataja Kristiina Raidla-Puhmi öeldu: «Käesoleva juhtumi puhul elasid mõlemad mehed abielu sõlmimise ajal Ameerikas, seega vastab see ka rahvusvahelise eraõiguse seaduse järgi tingimustele, mille järgi see abielu tuleb lugeda Eestis kehtivaks. Varasema juhtumi puhul elasid tulevased abikaasad erinevates riikides ja üks pooltest läks Ameerikasse ainult abielu sõlmimiseks.»

Issand, sa näed, aga ei mürista. Kas me ei peaks väidetavas inimnäolises riigis lähtuma sellest, mis on hea ja õige, mitte sellest, mida kellegi seadused meile ette kirjutavad? Kas taas kehtib põhimõte, et kõik, mis pole lubatud, on keelatud?

Inimene jääb bürokraatia rammule alla. Blankettide täitmine ja naeruväärsete joonte taga ajamine trumpas üle empaatia ning kaine mõistuse. Minu arusse ei mahu, miks peaks üks inimene, kes on varem Eestis elanud, elab siiani, töötas, kuniks tal seda lubati, ja on aktiivne siinsetes kogukondades, mitte väärima luba seda kõike teha. Sõltumata sellest, keda ta armastab ja kellega ta abielu on sõlminud.

Sest, ratsionaalselt võttes, mis vahet seal on. Võimalik, et minu ja teisiti meelestatud mõtlevate inimeste maailmavaated on ühismõõdutud ehk ühtedes ja samades terminites kirjeldamatud. Miks peaks selline imeväike detail nende kahe paari olukorra omavahel nõnda erinevaks tegema? Kui keegi oskab seda seletada, inimlikult, siis astugu ta palun ette ja rääkigu.

Rõhutan, et minul isiklikult ja loodan, et ka kõigil teistel, kes pooldavad Sarah Rauale elamisloa andmist, ei ole midagi ühegi teise samasoolise paari vastu, olgu nad abielus ükskõik millise riigi seaduste järgi. Kuid jätta bürokraatliku pisiasja tõttu Eesti elanikule elamisluba andmata, vaatamata tema soovile meie maal elada, töötada ning siinses ühiskonnas kaasa lüüa, on väikluse hämmastav kõrgpilotaaž.