Janar Holm

FOTO: Riigikontroll

Aprillis riigikogu ees ametivande andnud uus riigikontrolör Janar Holm kirjutab, et riigikontrollilt ootab avalikkus ausust, selgust ja argumenteeritust, ning seda kavatseb ametkond ka pakkuda.

Tellijale

Riigikontroll peab muu hulgas andma oma panuse bürokraatia vähendamiseks – selleks, et teenused või riiklikult esitatud nõuded ei oleks eraisikutele ja ettevõtjatele koormavad ei raha- ega ajakulu mõttes.

Siin peab riigikontroll alustama iseendast: meie soovitused peavad olema suunatud sellele, et igasuguseid mõttetuid regulatsioone, aruandeid ja tarbetut tööd jääks vähemaks, mitte ei tuleks juurde. Riigikontrolli tööd peab saama kasutada selleks, et meie igapäevaelu oleks võimalikult sujuv – et riik ja omavalitsus toimiks taustal nii, et inimestel poleks lakkamatult vajadust ise asju ajada.

Ja muidugi peab riigikontrolli kui majanduskontrolli tegija fookuses olema majanduse areng ning eelarve- ja rahanduspoliitika. Eelkõige riigieelarve planeerimisega seotud küsimused: läbipaistvus, eelarve kujunemise protsess ning loomulikult ka iga-aastase riigieelarve dokumendi arusaadavus. Viimane on väga tähtis, sest riigieelarvest arusaamine on aasta-aastalt läinud üha raskemaks, nõudes eriteadmisi. Samas peaks igaühel olema võimalik aru saada, kust raha tuleb, millele see läheb ja miks.