Optiline süntesaatoriheli nonkonformistliku kunsti keskuses. Sellistega tehti helitausta tummfilmidele.

FOTO: Viktor Burkivski

Kinod kontrolli alla. Haridusministeerium, rõhutades kinode kahjulikku mõju noorsoole ja pidades tarvilikuks leida teid selle kahjuliku mõju kõrvaldamiseks, palub siseministri korraldust, et kõik Eestis avalikule näitamisele tulevad filmid kontrollitaks vastavaes komisjonis ja et komisjoni tegevus niisugustesse oludesse asetataks, et kontroleerimine oleks tegelikult võimalik.

Haridusminister peab kohaseks noori, kes alla 16 a. vanad, lubada ainult neile kinoetendustele, mis algusest kuni lõpuni (samal päeval, samas kinos teisi ettekandeid ei ole) kohaseks tunnustatud ka noortele näitamiseks haridusministeerimi otsusega. Viimane otsus tehakse ühel ajal kontrollimise komisjoni otsusega.

Vastutus selle eest, et noori ei lastaks neile suletud etendustele, tuleks haridusministri arvates panna kinoomanikkude peale, kontrollimine aga politseile ja koole revideerivatele asutustele ja isikutele. 08.05.1928