Ajaloolane Andres Adamson kirjutab Eesti panganduse sünniaegadest ning sellest, kuidas kukkus saja aasta eest välja nii, et üks Eesti rahvuslikke sümboleid Estonia teater ehitati valmis Vene rahaga.

Peagi saabub Eesti kommertspanganduse 150. sünnipäev. 18. juunil 1868 kinnitas Vene impeeriumi senat nimelt Tartu Panga põhikirja, mis oli formaalselt esimene kommertspank Eestis. Kuid tõesti vaid formaalselt.

Pank jätkas juba terve sajandi, alates 1763. aastast tegutsenud laenu- ja diskontokassa tööd. Viimane oli vahendanud laene ja makseid vaid Tartu mõlema, Maarja ja Antoniuse gildi liikmetele ja nende vahel. Läbi kesk- ja uusaja olid kohalike rahaasutuste, laenuandjate, vekslite rahaks vahetajate ja sissenõudjate, vajadusel toetajate, hoolekandjate jne rollis olnud gildid ja tsunftid, talurahva seas kogukonnad, katoliku ajal kirik. Muidugi ka elukutselised rahavahetajad ja liigkasuvõtjad.