President Arnold Rüütel

FOTO: Pm

Eile kell 16.30 kogunes meie linna partei- ja majandusaktiiv raekoja saali, et tähistada pidulikku sündmust. Tartu linn on võitnud 1984. aasta esimese kvartali töö eest EKP Keskkomite, ENSV Ministrite Nõukogu, Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee rändlipu. Kõrget tunnustust oli saabunud üle andma ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees Arnold Rüütel. Ta ütles: «Teame, et aasta algus oli raske. Seda enam tuleb teid õnnitleda, pealegi suutsid Tartu töötajad mitte ainult saavutatut hoida vaid ka edasi minna. Te tõestasite veenvalt, et tootmisdistsipliin tagab majanduse pideva arengu.»

Arnold Rüütel tõstis esile eesrindlikke töötajaid ja kollektiive (treial Pavel Gorjunov ja brigadir Helju-Mare Terentjeva aparaaditehasest, autobussi-ja taksopark, ehitustrust jt.), nende majandustegevus väärib järgimist. Kiita said ka raudteelased, isegi kõige karmimatel talvepäevadel käis vagunite peale-ja mahalaadimine graafiku järgi.

Lõpetuseks iseloomustas Arnold Rüütel NLKP Keskkomitee aprillipleenumi õhkkonda, märksõnadena nimetas ta asjalikkust, veendumust ja optimismi. Ühtlasi rõhutas ta distsipliini nõuet, milleta pole mõeldav kiire üleminek majanduse intensiivarengule.

27.4.1985