Erki Savisaar.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Enam kui 400 Eesti ühiskonnategelast nõuavad täna Postimehes ilmunud avalikus kirjas Rail Balticu seaduse tühistamist. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe Erki Savisaare sõnul toetab Keskerakond jätkuvalt Rail Balticu ettevalmistus- ja ehitustöödega jätkamist.

Keskerakond oli üks esimesi Eesti erakondi, kes avaldas Rail Balticu projektile toetust. Juba 2005. aastal vastu võetud Keskerakonna põhikirjas on öeldud, et erakond toetab mõtet alustada eeltöid Euroopa rööpmelaiusega lõunasuunalise kiirraudtee Rail Baltica rajamiseks.

Ka lähemal ajal oleme antud raudteele toetust avaldanud – nimelt oli vastavasisuline punkt ka 2015. aasta valimisplatvormis. Meie hinnangul väärib Eesti kiiret ja mitmeid võimalusi pakkuvat raudteeühendust Euroopaga. Seni on Eestile Euroopa Liidu poolt kinnitatud, et antud projekt on ka nende jaoks prioriteetne ning projekt saab Liidu poolt suurel määral toetatud.

Ernst & Young'i (EY) analüüs on koostatud vastavalt Euroopa Komisjoni metoodikale ning sama metoodika on aluseks ka kõikide teiste Euroopa Liidu eelarvevahendite toel kaasrahastatavate taristuinvesteeringute planeerimisel ning rahastusotsuste tegemisel.

Ühisettevõte RB Rail AS kasutas EY töö metoodika ning analüüsi tulemuste hindamisel ka Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi ning regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraatide poolt soovitatud konsultatsiooniettevõtet. Samuti on Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraat kinnitanud oma kirjas MTÜle Avalikult Rail Balticust (ARB), et neil puudub alus kahelda EY analüüsi metoodikas ning vastavuses Euroopa Komisjoni juhenditele.

Seega ei ole põhjust Rail Balticu riikidevahelist lepingut tühistada ning Keskerakond toetab jätkuvalt Rail Balticu ettevalmistus- ja ehitustöödega jätkamist.