Lauljad laulukaare all.

FOTO: Erik Prozes, Liis Treimann, Tairo Lutter

Riigikogu rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees Siret Kotka-Repinski (Keskerakond) lubab Postimehes ilmunud kümne kodaniku algatusele vastates, et suuremaid vaidluskohti ettevalmistatava alusdokumendi juures arvestatakse ja need vaieldaks läbi.

Tellijale Tellijale

Komisjoni töörühma kokkukutsumise eesmärk oli koguda võimalikult palju pädevaid ettepanekuid, mida rahvastikupoliitika alustesse aastani 2035 koondada. Ajakava oli tihe ja esines eriarvamusi, kuid ekspertide valmisolek panustada oma aega ja teadmisi dokumendi valmimisse oli suur.

24. märtsil avaldas osa probleemkomisjoni töörühma liikmeid koos neil teemadel varem sõna võtnud inimestega Postimehes oma vaated rahvastikupoliitika alusmõtetest, mille puhul näeme, et põhiideed kattuvad täielikult töörühmas arutatu ja dokumendi mustandis välja toodud oluliste pidepunkidega. Artiklis tehakse ettepanek, et rahvastikupoliitika peaks keskenduma ainult sündimusele ja rändele, kuid nii kitsas lähenemine ei ole kindlasti ainuõige.