PM AK 24.03

FOTO: Kujundus: Jaanus Koov

Mis võiks Eestis olla veel tähtsam kui rahvastikupoliitika? Riigikogus on olnud head tahet koostada strateegia aastateks 2018–2035, valmis on saadud mitukümmend lehekülge võrdlemisi segast juttu maast ja ilmast, millel kahjuks pole lootust praegusel kujul heakskiitu saada. Avaldame ettepaneku, mille on koostanud riigi kestlikkuse teemal varemgi sõna võtnud inimesed Margus Punab, Heldur Meerits, Avo-Rein Tereping, Tiit Kärner, Jaak Valge, Raul Eamets, Parvel Pruunsild, Lea Danilson-Järg, Kadri Ukrainski ja Aivar Haller. Asjatundjate ring, kellega konsulteeriti, on veel laiem.

Tellijale Tellijale

Sissejuhatus: Eesti vajab mõjusat rahvastikupoliitikat

Eestis on viimastel aastakümnetel leidnud aset suured demograafilised muutused, mille jätkumine tooks kaasa rahvaarvu, esmajoones tööealise elanikkonna järjepideva kahanemise. Vajame mõjusat rahvastikupoliitikat, et kindlustada riigi kestmine ja kodanike elukvaliteet ning eesti kultuuri jätkuv areng.