FOTO: Sander Ilvest

Kas ainult minule tundub, et siin on midagi väga valesti? Et ühe käega kirjutab SDE metsaseadusele alla, aga suuga teevad suure linna ja räägivad rahvale «muretsemisest» metsa pärast, kirjutab Erakonna Eestimaa Rohelised aseesimees Aleksander Laane. 

Sotsiaaldemokraadid on hakanud ilmutama kallaslikke mälukaotuse märke. Alles see oli, kui sotsiaaldemokraadid kiitsid koos Keskerakonna, EKRE ja IRLiga heaks metsaseaduse ning nõudsid Riigimetsa Majandamise Keskuselt rohkem raha eelarvesse.

Nii sotside eestveetud metsaseaduse vastuvõtmine kui nõudmised RMKle tähendavad üht –raiemahtude suurendamist. Eelmisel nädalal hakkasid Riigikogu keskkonnakomisjoni juhtiv Rainer Vakra ja teised sotsiaaldemokraadid rääkima sellest, et raiemahud on ikka liiga suured. Kas ainult minule tundub, et siin on midagi väga valesti? Et ühe käega kirjutab SDE metsaseadusele alla, aga suuga teevad suure linna ja räägivad rahvale «muretsemisest» metsa pärast...

Tõsi on see, et praegune koalitsioon koos EKREga kirjutas alla eelmise, Reformierakonna juhitud koalitsiooni algatatud metsahävitusseadusele ja seega pole ka opositsioon süüst puhas.

Mets on sõltumata omandist meie ühine vara ja me kanname ühist vastutust selle eest, et elurikkus Eestis ei väheneks.

Kui nüüd SDE tahab tõesti oma positsiooni muuta, siis peavad nad oma pühendumist või vea tunnistamist näitama seadusemuudatustega metsaseadusesse, mis nende toel ja aktiivsel osalusel läbi suruti, mitte tühjade sõnadega.

Mets on sõltumata omandist meie ühine vara ja me kanname ühist vastutust selle eest, et elurikkus Eestis ei väheneks.

Rohelised pakuvad välja kolm otsust, mida SDE saab valitsuskoalitsiooni liikmena otsekohe teha. Esiteks peab valitsus selgesõnaliselt, ühemõtteliselt ja kohe tühistama kõik seadusesätted, mis lubavad põlevkivikateldes puitu põletada. See õigus saab olla vaid väga tõhusatel elektri ja soojuse koostootmisjaamadel. Sama on nõudnud Eestimaa Roheliste algatatud Euroopa Roheliste resolutsioon, mis nimetab puidupõletmist põlevkivikateldes ühemõtteliselt rohepesuks ehk ökoeksitamiseks ehk siis pettuseks. Edastame resolutsiooni kindlasti veelkord valitsusele.

Teiseks tuleb meelemuutuse kinnituseks valitsuskoalitsiooni partneritele selgeks teha, et tselluloositehase planeering tuleb koheselt peatada. Kuna on teada, et tegemist on kraft-tehnoloogiaga, siis pole siin midagi uurida – seda on uuritud põhjalikult üle kogu maailma. Enamgi veel – algusest peale on selge olnud, et uurimise varjus püütakse sätestada lisareostamise mahtu. Viimane on aga absoluutselt vastuvõetamatu ning läheb vastuollu Eesti enda võetud kohustustega Emajõe seisundit parandada.

Kolmandaks tuleb raiemahu ülempiir lähiaastateks, mis on viis miljonit tihumeetrit, kohe seadusesse sisse viia. Metsa arengukava koostamine on tervitatav, kuid selle koostamine võtab aega aastaid ning ei paku lahendust juba praegu olemasolevatele ohtudele.