Tänassilma jõgi

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Võrtsjärve edela rannikul asuvaid jõukamaid ja majandusliselt enamarenenud maakohti läbistavad Tännasilma ja Nuia jõed on oma jooksul mitmes kohas vesitaimedega läbi kasvanud, mistõttu ka veel vool tuntavalt takistatud. Vesi seisab kõrgel ja ujutab üle hulga ümberkaudseid heinamaid, nii et need soostuma hakkavad.

Alatine kõrge vesi raskendab heinategemist ja vähemgi kui kui vihmahoog tõstab heinamaadel niivõrd vett, et suure vaevaga kokkupandud heinasaadud ära Võrtsjärve viib.

Mitmepoolsete sooviavalduste järele korraldasid läinud suvel põlluministeeriumi maaparandusbüroo Nuia ja teedeministeeriumi sisevete büroo Tännasilma jõe loodimist ja uurimist; nendest töödest selgus, et nimetatud jõgede süvendustega käiks kaasas mõningane veevoolu takistavate jõekäänude õgvendamine. Et nende süvendus-õgvendustööde teostamisel liigvee all kannatavate heinamaade omanikud-põllumehed suurt tulu saaks, on selge. Seega võimalduksid heinamaade parandustööd, mis heinasaaki kuni kolmekordseks tõstaksid.

Soovitavate tagajärgede saavutamiseks on tarvilik, et liigvete all kannatavate heinamaade omanikud-põllumehed looks mingisuguse organisatsiooni, kelle algatusel ja korraldusel tarvilike töid oleks võimalik läbi viia. Sarnasel korral saaks ka riiklist toetust. 21.03.1925