Gorbatšov ja Reagan

FOTO: BOB DAUGHERTY/AP

DUBLIN (TASS). Tipperary linnas Iirimaal toimus tseremoonia, kus anti üle preemia, mis on määratud M. Gorbatšovile «väljapaistva panuse eest rahuüritusse ja usalduse tugevdamisse rahvaste vahel». Kõneldes preemia asutanud «Tipperary krahvkonna rahukonvendi» nimel, rõhutas selle esimees Jo Quinn, et 1985. aasta aprillis sündinud «perestroika» ja «glasnost» on praeguseks kindlalt kasutusel peaaegu kõigi maailma rahvaste keeltes. NSV Liidus toimuvate reformide tulemusena on Läänes hakatud tundma usaldust ja sümpaatiat Nõukogudemaa vastu, ehkki sotsiaalses, majanduslikus ja poliitilises korras on erinevusi.

Desarmeerimise alal oli tähtis läbimurre Nõukogude Liidu ja USA juhtide poolt allakirjutatud kesk- ja lühimaarakettide leping, ütles J. Quinn. Teiseks tähtsaks sammuks teel sõdadeta maailma poole sai M. Gorbatšovi poolt Nõukogude valitsuse nimel väljakuulutatud ühepoolne kohustus vähendada relvajõude ja tavarelvastust.

19.03.1989