EKRE tõrvikurongkäik.

FOTO: Erik Prozes

Tõrvikmarssimise asemel võiks õppida parem oma emakeeles vigadeta rääkima ja kirjutama, soovitab kolumnist Olev Remsu padupatriootidele.

Tellijale
  • Rahvuslased ponnistavad hümniseadust, kuid ei oska projektilehel kirjutada hümni pealkirja ja selle sõnade autori nime. Nii palju pühadusest. Ehk võiks tõrvikmarssimise asemel nõuda avalikus kohas tehtavate kirjavigade eest trahvide sisseseadmist?
  • Lugesin «Eesti keele arengukava 2011 – 2017». Leidsin sealt peatüki «Eesti keele oskuse tagamine ning eesti keelt väärtustavate hoiakute kujundamine muukeelses üldhariduses». Arendada, toetada, jätkata, töötada välja abinõud. Kantseliit kuubis! Kirjutatud kupjalikult, ülalt alla. Ja seda pärast karmi pronksiööde õppetundi.
  • Meie keeleseaduse järgi on meil iga keel peale eesti keele ja eesti viipekeele võõrkeel, vähemusrahvuse keel on võõrkeele alaliik. No kuulge! Vennad venelased kindlasti tormavad selle seaduse loojaid kallistama. Ja kuidagi ei saa nad pidada kodumaaks paika, kus nende keel tahetakse lükata tagaplaanile.