PM 12.03.1936

FOTO: Digiteeritud eesti ajalehed / dea.nlib.ee

Teatavasti on nüüd Rootsi ajakirjandus avaldanud üleskutse avaliku korjanduse teostamiseks, et püstitada Narva mälestussammas, mis tuletaks meelde kuulsat 1700.a. Narva lahingut.

Uue mälestussamba avamine, mis ette nähtud käesoleva aasta sügisel, kujuneb igatahes Narvale tähtsaks sündmuseks, sest pidulikule avamisele sõidab ka kuningakoja või valitsuse esindaja rohkearvulise külaliste perega. Avamine seisab tihedalt ühenduses Narva külaliste arvuga, eriti Rootsi turistidega, kes iseäranis huvituvad kohtadest, mis seoses Rootsi ajaloo suursündmustega.

Huvitav on siinjuures märkida, kuidas Stockholmis tekkis idee Narva lahinguväljale mälestusmärk püstitada. Idee loojaks on Rootsi hoovkonna pastor Paul Nilson. See sündis järgmiselt: 1933.a. sügisel viibis pastor Nilson Narvas 3 päeva. Tutvumisel imestas pastor, et Rootsi kuningriik pole veel nimetatud lahinguväljale asjakohast mälestussammast asetanud ja lubas selle eest hoolitseda. Nüüd on töö käimas.

12.03.1936