tSELLULOOSITEHASE ARUTELU.

FOTO: Margus Ansu

Eesti loodusressursside ja elukeskkonna kallale minek tähendab kergema vastupanu teed minemist, leiab loodusvarade kasutamise ja kaitse magister Vallo Mulk.

Tellijale Tellijale
  • Eriplaneeringu raames tehtavad ja ettenähtud uuringud käsitlevad liiga kitsalt ainult tehasest lähtuvaid keskkonnamõjusid, ent ei kajasta sotsiaalmajanduslikke.
  • Isegi kui ainult keskkonnamõjusid käsitleda, on tehase rajamisega kaasnevad keskkonnamõjud ju selgelt ja ainult negatiivsed, eriti Emajõe (ja Peipsi) seisundi puhul.
  • Tartu linnal on täielik õigus eriplaneering vaidlustada, sest planeeringu asukoha(d) otsustas riik ilma Tartu ja teiste huvigruppidega konsulteerimata, ja lähtudes selles valikus mitte riiklikust huvist (mis võiks olla uuringud pluss kokkuleppe kogukonnaga), vaid arendaja äriplaanist (peamiselt logistiline asukoht).