Nõukogude propagandaplakat.

FOTO: Internet.

*Tänavu tähistatakse rahvusvahelist naistepäeva 58. korda. Alguse sai see Kopenhaagenis 1910. aastal peetud II rahvusvahelise naissotsialistide kongressi otsuse põhjal.

* Tsaari-Venemaal pühitses rahvusvahelist naistepäeva kõige enne Peterburi proletariaat. See oli 1913. aastal. Kodanlikus Eestis tähistati seda päeva esmakordselt 1922. aastal.

* Nõukogude Liidu Kommunistlikku Parteisse kuulub 2,5 miljonit naist. 26 neist on valitud liiduvabariikide kommunistlike parteide keskkomiteede, krai- ja oblastikomiteede sekretärideks.

* Kohalike võimuorganite koosseisus tegutseb 860 000 naist. NSV Liidu Ülemnõukogus on 425 naissaadikut.

* Kaugeltki mitte kõigis maades ei saa naised meestega võrdse töö eest võrdset tasu. Prantsuse naised teenivad 9,5%, Hollandis 35%, Itaalias 15%, SFV-s 34% ja Belgias 30% vähem. USA-s said naised 1963. aastal keskmiselt 59% tasust, mis oli ette nähtud meestöötajatele.

* USA senati 100 liikmest on 2 naised, esindajatekoja 430 liikmest 10. Inglise parlamendis on naissaadikuid 31, Prantsuse Rahvuskogus ja Senatis 13.

* Enamikus Ladina-Ameerika, Aafrika ja Aasia riikides ei ole tütarlaste tarvis kutsekoole. Põhiliselt leiavad nad tööd põllumajanduses. Türgis rakendatakse nii 96%, Indias 82% ja Jaapanis 61% naistööjõust.

8.03.1968