Urve Palo FOTO: Stanislav Moshkov/Õhtuleht

Sotsiaaldemokraadid on valitsuses jäänud oma ilmavaatele truuks, vähendades vaesust ning hoolitsedes inimkapitali ja rahvatervise eest, kirjutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (SDE).

Tellijale Tellijale
  • Pikaaegne indiviidikeskne «las minna» ohjeldamatu turumajandus ja ühiskonnakorraldus ei sobitu sotside nägemusega riigi ja majanduse juhtimisest – meie eesmärgiks on tasakaalu leidmine üksikindiviidi ja ühiskonna kui terviku huvide vahel, mis paratamatult tekitab konflikti.
  • Tulumaksureformi peamiseks eesmärgiks on vähendada palgavaesust ning sotsiaal-majanduslikku kihistumist, mida Eesti puhul on ikka ja jälle esile toodud nii rahvusvahelisel areenil OECD ja IMF-i poolt kui ka siseriiklikes uuringutes.
  • Muret tekitav on see, et piirikaubandus on võtmas folkloorimaiku mõõtmed, mille ümber luuakse karikatuure ja mida võetakse kui uut normaalsust, aga ei aduta, et tegemist on illegaalse tegevusega.