Kaitseministeeriumis toimus täna konverents «Naised, rahu ja julgeolek». Postimees tegi sellest otseülekande.

Rahvusvaheline konverents toimus naistepäevaeelsel nädalal, et rõhutada naiste kaasamise olulisust julgeoleku protsesside tagamisel ja juhtida tähelepanu naiste olukorrale kriisisituatsioonides. Käesoleva aasta konverentsi rahvusvahelise arutelu fookuses oli Põhjamaa riikide parimate praktikate ja kogemuste jagamine naised, rahu ja julgeolek tegevuskava edendamisel. Siseriiklik arutelupaneel käsitles Eesti naiste perspektiivi rahu ja julgeoleku tagamisel ning väljakutseid ja võimalusi naiste kaasamise edendamiseks. Konverentsi korraldas Eesti NATO Ühing.

Ajakava

08.00-09.20   

Registreerimine ja hommikukohv

09.20-09.30 

Tervitussõnad

Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Tobias Mörschel, Friedrich Eberti Fondi Balti riikide koordinaator

09.30-09.40   

Konverentsi avasõnad kindral Riho Terras, kaitseväe juhataja

09.40-10.10

«Sooperspektiiv liitlasvägede relvajõududes»

kol-ltn Magdalena Dvorakova, NATO rahvusvahelise sõjalise staabi sooküsimuste nõunik, NATO sooperspektiivi komitee esimees

10.10-10.20   

Paus

10.20-11.50

Ettekanded ja arutelu «Naised, rahu ja julgeolek – Põhjamaade kogemus»

«Sooperspektiiv ja sõjaväeline tõhusus»

Prof Robert Egnell, Rootsi kaitseülikooli professor

«Naistest koosneva Norra erioperatsioonide eriüksuse (NORSOC) pilootprojekti tutvustus»

Frank B. Steder, Norra kaitseuuringute keskuse teadur

«Naiste perspektiiv ja roll Soome kaitsejõududes»

Kaisa-Maria Tölli, Ph.D., «Elisabeth Rehn - Bank of Ideas» esimees

«Tsiviillähenemine naised, rahu ja julgeolekule»

Suursaadik Kristín A. Árnadóttir, Islandi välisministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse eriesindaja

Moderaator: kindralmajor Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem

11.50-12.50   

Lõuna

12.50-14.45

Ettekanded ja arutelu «Naised, rahu ja julgeolek Eestis – väljakutsed ja võimalused»

Tervitussõnad Ameerika Ühendriikide õhujõudude erukindralmajor Tiiu Kera poolt

«ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava vahearuanne»

Karmen Laus, väliministeeriumi rahvusvaheliste organisatsoonide büroo direktor

«Naised Eesti Kaitseväes: motivatsioon, suhtumine, kogemused ja väljakutsed»

Andres Siplane, kaitseministeeriumi sotsiaalvaldkonna nõunik

«Naised küberjulgeolekus»

Tiia Sõmer, Tallinna Tehnikaülikooli nooremteadur

«Tegevväelase karjäärist ja teenistusest mereväes»

n-ltn Kärt Praks, merevägi

«Naiskodukaitsjate panus riigikaitsesse»

Airi Tooming, Naiskodukaitse esinaine

«Naised vormi!» kampaania tulemus

Laura Toodu, kaitseministeeriumi ajateenistuse nõunik     

Moderaator: Tiia Nightingale, välisministeeriumi poliitikaosakonna Eesti ÜRO julgeolekunõukogu kampaania koordinaator

14.45-15.15   

Konverentsi kokkuvõte Silva Kiili, EBSi juhtimisteaduste doktorant, kaitseliitlane

15.15-16.30   

Vastuvõtt