Eesti Apteekide Ühenduse tegevjuht proviisor Kristiina Sepp.

FOTO: Margus Ansu / Postimees

Praegune apteegiregulatsioon vajab kiiremas korras muutmist. Eesti riigil on viimane aeg käivitada tegevused ravimite kättesaadavuse tagamiseks ja kahjunõuete vältimiseks, kirjutab Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige Kristiina Sepp.

Kaks aastat tagasi vastu võetud ravimiseaduse muudatuse kohaselt peavad aastaks 2020 olema Eestis apteekide enamusomanikud proviisorid. Peaaegu kolme aasta jooksul pole riik uue süsteemi rakendamiseks aga sisuliselt midagi teinud. Samas on see ka mõistetav, sest nimetatud ravimiseadus ongi rakendamatu. Ent veel pole vigade paranduseks lootusetult hilja.

Oleme nõus riigikogu õiguskomisjoni esimehe seisukohaga, et selles olukorras näib kõige otstarbekam rakendada Poola mudelit, kus senised apteekide omanikud saavad tegutseda edasi, kuid uute apteekide enamusosalus võiks kuuluda proviisoritele või siis sootuks omandipiirangud tühistada.

Ka vertikaalse integratsiooni keeld tuleb tühistada. Soovitame jätkuvalt tugineda konkurentsiameti seisukohale, kes ei toeta omandipiiranguid ega vertikaalse integratsiooni keeldu. Nende meetmetega ei ole võimalik konkurentsi elavdada. Kuivõrd apteekritel on kohustus pakkuda patsientidele parima hinnaga ravimeid, siis apteegi vertikaalne integreeritus seda kuidagi mõjutada ei saa. Pealegi oleks selline keeld vastuolus põhiseaduse ja välisinvesteeringu kaitse lepingutega, mis tooks Eesti riigile kaasa halva maine ja tõenäolised kahjunõuded.

Loodame, et riigikogu õiguskomisjoni esimehe arvamusavaldus loob soodsa pinnase sellele, et riigikogu võtaks apteegi regulatsiooni vajalikud korrektuurid enda kanda, sest aega enam ei ole – esimesed 76 haruapteeki tuleks linnades sulgeda 2019 suvel.

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on apteeke ja farmaatsiaalase kõrgharidusega isikuid ühendav mittetulundusühing, mis kaitseb apteekide ning apteegi töötajate kutsealaseid, sotsiaalseid ja majanduslikke õigusi. Eesti Apteekide Ühendus loodi 5. veebruaril 2002. aastal. Täna kuulub ühendusse 276 apteeki. EAÜsse kuuluvad teiste seas Terve Pere Apteek OÜ, Euroapteek OÜ, Pharma Group OÜ (Südameapteek) ja BENU Apteek Eesti OÜ.