Võru piiritusevabriku hoone, tsaariajast

FOTO: Kultuurimälestiste riiklik register

Tartu juuksetöösturite ühingu poolt saadeti toimetusele pikem kiri, milles katsutakse põhjendada seda, miks mõned habemeajajad oma tööriistade desinfitseerimiseks ei tarvita piiritust, vaid vett.

Põhjuseks olevat see asjaolu, et praegusel majandusliselt kehval ajajärgul käivat piirituse tarvitamine desinfektsiooni ainena paljudel üle jõu. Tartu Juuksetöösturite Ühing olevat kõik teinud, et juukseäride pidajad saaks piiritust alandatud hinnaga, kuid see on jäänud tagajärjeta, sest et 1924. aastal maksma pandud sellekohases seaduses ei ole ette nähtud juuksetööstureid alandatud hinnaga piirituse saajana.

Kuid selle väitega, et piiritus on liig kallis desinfitseerimisainena, ei saa siiski sellist sundmäärusest möödahiilimist ja tööriistade loputamist veega kuidagi õigustada, sest piiritust ei lähe siin desinfitseerimiseks kuigi palju. Palju piiritust siis selle juures kulub, kui habemeajaja enne tööle hakkamist korraks noa või kammi kastab purki piiritusse. Igatahes on see väga väike osake.

Muidugi ei ole meil midagi selle vastu kui iga juuksetööstuse äri teatava osa piiritust saaks odavama hinnaga. See on aga ise küsimus, mille lähem käsitlemine ei ole nende ridade ülesanne. 23.11.1931