FOTO: Ajalugu Oskariga

Ajalugu Oskariga on seekord maha saanud ülevaatliku videoga Eesti Vabadussõjast.  

Täna 100 aastat tagasi haarasid enamlased Petrogradis võimu. See ei tähendanud aga kohest kommunistliku diktatuuri kehtestamist. Peamiselt selle pärast, et bolševikel puudusid tugevad võimuinstitutsioonid.

Eestis enamlaste võimu teostanud Eestimaa Nõukogude Täitevkomitee asus pärast oktoobripööret kehtestama ennast senisest rohkem, kuid selle edu oli piiratud. Rahvuslike jõudude toetus oli märkimisväärne ja nende positsiooni kindlustasid maal paiknevad Eesti rahvusväeosad. Seetõttu jätkas enamlaste survele vaatamata ilmumist suur osa rahvuslikest ajalehtedest ning Eestimaa maanõukogu tegevust suutsid enamlased takistada vaid osaliselt.

Aja jooksul kommunistide surve siiski tugevnes ning rahvuslikud jõud asusid ootama õiget hetke nende võimu kukutamiseks. See saabus siis, kui Eesti saartel ja Lätis asuvad Saksa väed alustasid pealetungi Mandri-Eestisse. Enamlastest võimukandjad põgenesid juba enne Saksa vägede saabumist ning võim maal langes Eesti rahvusväeosade kätte. Nende kontrollitud aladel kuulutati välja Eesti Vabariik lootuses, et sakslased tunnistavad uue riigi iseseisvust. Nii siiski ei läinud ning Eesti langes Saksa okupatsiooni alla.

Nüüd sattusid rahvuslikud jõud veelgi tugevama tagakiusamise ohvriks ning olid sunnitud minema põranda alla. Eesti rahvusväeosad saadeti laiali ja kogu maal kehtestati Saksa sõjaväe võim.

1918. aasta novembris toimus aga kardinaalne muutus. Saksamaa sai läänerindel lüüa ning oli sunnitud andma võimu üle Eesti ajutisele valitsusele. Võis jääda mulje, et nüüd, kus Eesti on vabanenud enamlaste ja sakslaste võimu alt, võib lõpuks keskenduda rahumeelsele ülesehitustööle.

See oli aga petlik. Õigupoolest võis olukord nüüd olla Eestile veelgi ebasoodsam kui 1918. aasta alguses. Enamlased ei olnud nõus leppima Eesti iseseisvusega ja valmistusid taaskehtestama Nõukogude võimu. Nad said selleks kasutada Punaarmeed, samas kui Eesti väeosad olid laialisaadetud. Ees seisis raske peatükk Eesti ajaloos.

Järgnenud sündmusi saab vaadata juba alljärgnevast videost.

Kui soovite aidata Ajalugu Oskari meeskonda Eesti ajaloo populariseerimisel, siis märkige meeldivaks nende Facebooki lehekülg.