Benito Mussolini

FOTO: SCANPIX

Viimastel päevadel avaliku arvamise tähelepanu Euroopas kahtlemata oli sihitud Mussolini-Hitleri kohtumisele.

Nüüd, kus see harukordse toredusega ümbritsetud külaskäik lõppenud, võib öelda, et tulemused kõnelevad ennem nende kasuks, kes kahe riigimehe kokkusaamises ei kaldunud nägema pööret välispoliitilise seisukorra dramatiseeringule. Londonis ja isegi Pariisis jälgiti Mussolini esimest sõitu välismaale päris külmavereliselt. «Times» ja «Morning Post» tahavad Il Duce sõidus näha koguni stabiliseerivat elementi Euroopa üldises pinevuses.

Niihästi Hitler kui ka Mussolini silmnähtavalt püüdsid omalt poolt sellise arvamise tekkimiseks kaasa aidata.

Poolametlikkudes kirjutistes, eeskätt aga lauakõnedes ning sõnavõttudes Maiväljakul toonitati kõige kindlamal kujul, et ei saa olla juttu bloki loomisest kolmandate riikide vastu. Veelgi kategoorilisem oli Itaalia valitsuse juht. Kui – hüüdis ta – küsitakse, kas Itaalia-Saksa läbirääkimiste tulemuseks on sõda või rahu, siis on vastus: rahu!

Euroopa võtab need rahukinnitused heameelega vastu. Erinevus võib olla ainult selles, mida tuleb mõista rahu all. Siin näeme tunduvat lahkuminekut Inglise-Prantsuse ja Itaalia-Saksa seisukohtade vahel. 02.10.1937