Georgi lindike, ilustatud Stalini pildiga, ja Nõukogude Liidu lipp.

FOTO: SCANPIX

Nõukogude aeg on osa Eesti ajaloost, kuid selle ajaloolise fakti pidev meenutamine meediatekstides annab tunnistust paremal juhul suurriiklikust hoolimatusest väikeriikide ajaloo vastu. Kremli puhul peegeldub siin ka otsene imperialism, mis püüab sõnakasutuse kaudu naabritele endiselt kohta kätte näidata, kirjutab Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop.

Eesti meediast käis selle kuu alguses läbi põgus teade Prantsuse ajalehele Le Monde saadetud kirjast, kus paluti loobuda Baltimaade kohta kasutamast väljendit «endine nõukogude vabariik».

Kirja autorid on Balti riikide saadikud Prantsusmaal, teiste seas ka Eesti suursaadik Alar Streimann. Pöördumine oli ajendatud artiklist, mis räägib Venemaa infosõjast oma läänepoolsete naabrite vastu.

Nimetuse vältimise soovi põhjendatakse kirjas tõsiasjaga, et Nõukogude Liit okupeeris Balti riigid, see tähendab nad ei liitunud vabatahtlikult. Prantsusmaa koos teiste lääne demokraatlike riikidega on okupatsiooni aga ammu hukka mõistnud.

Selline üleskutse pole esimene omasugune. Sarnase kirja sai jaanuaris ka Saksa väljaanne Die Zeit, alla kirjutanud Eesti Saksamaa suursaadik Mart Laanemäe koos Läti ja Leedu kolleegidega. Toona vastas ajaleht kirjale teatega, et peab väljendi kasutamist vääraks ja on seda muutnud.

Saksa väljaande asjaliku reaktsiooni taustal torkab silma, kui valuliselt reageeris septembrikuisele kirjale Venemaa meedia. Teema oli oluline kõigi suuremate veebiväljaannete jaoks, leides märksa laiemat kajastamist kui näiteks samal ajal meie meedias laineid löönud ID-kaardi turvaviga. Üldiselt oli kajastus tauniv, süüdistades Balti riike russofoobias, tänamatuses ja soovis ajalugu võltsida. Rõhutatakse, et Eesti, Läti ja Leedu ei tohi unustada oma minevikku ning Nõukogude Liit on lahutamatu osa Baltimaade ajaloost.

Näiteks toonitab Vzgljad, et just Nõukogude Liit tõi Baltimaadesse tõelise arengu, ning antakse mõista, nagu usutaks nendes riikides ekslikult Nõukogude Liidu okupatsiooni. Portaalis RT kommenteerib kirja duumasaadik Andrei Klimov, korrates Kremli propaganda jutupunkte, nagu olnuks elu Nõukogude Eestis suurepärane, nüüd aga valitsevat Baltimaades majanduslik ja demograafiline katastroof.

Teema leidis käsitlemist ka telekanalites Rossija 24 ning Zvezda. Ilmselt on liigne lisada, et kõik eelmistes lõikudes mainitud meediakanalid oleme ammu kandnud propagandatelevisooni ja -veebilehtede nimistusse.

Propastop arvab, et see, kuidas asjadest räägitakse, kujundab suurel määral seda, kuidas neist mõeldakse. Seetõttu tunnustame välisministeeriumi algatust Eesti diskursuse muutmisel ja loodame, et sarnaste üleskutsetega jätkatakse edaspidigi.

Nõukogude aeg on osa Eesti ajaloost, kuid selle ajaloolise fakti pidev meenutamine meediatekstides annab tunnistust paremal juhul suurriiklikust hoolimatusest väikeriikide ajaloo vastu. Kremli puhul peegeldub siin ka otsene imperialism, mis püüab sõnakasutuse kaudu naabritele endiselt kohta kätte näidata. Miks muidu kirjutab Kremli rahastatud propagandaportaal RT Eesti asjadest rubriigis «Endine Nõukogude Liit»?

Ideoloogiast kantud väljendeid on kasutatud nii Ida-Saksamaa puhul kui ka Jugoslaavia lagunemisel tekkinud riikide juures. Tuntuim neist  on Makedoonia nimetamine Endiseks Jugoslaavia vabariigiks.


Propastop.org on Kaitseliidu vabatahtlike veetav blogi, mis tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nende tegemisi saab jälgida ka Facebookis.