Nõukogude pilapilt.

FOTO: Internet

NEW YORK, 12.7. (TASS). Värvilise Elanikkonna Progressi Kaastööassotsiatsiooni täidesaatev sekretär Roy Wilkins ütles, et kui ei võeta tarvitusele uusi abinõusid neegrite olukorra parandamiseks Ameerika Ühendriikides, siis jätkuvad neegerelanikkonna mässud.

«Neegrid, kellele pidevalt keeldutakse tööd ja ka korterit andmast ja kellel pole mingeid õigusi,» ütles ta, «hakkavad arvama, et ainuke asi, millele Ameerika Ühendriikides tähelepanu pööratakse on mässud.»

Esinedes kõnega Bostonis oma organisatsiooni 58. aastakongressi avamisel, taunis Roy Wilkins neid Ameerika Kongressi liikmeid, kes astuvad välja kodanikuõiguste seaduse vastu ja tahavad peale suruda mässudevastase võitluse seaduse vastuvõtmist.

«Nad arvavad, et mässude ärahoidmiseks on tarvis hävitavaid seaduseid ja politseid,» tähendas Wilkins.

13.07.1967