Izvestija videos väidetakse, nagu oleks kavas Jõhvi kalmistult ümber matma hakata ka juba varem sinna sängitatud venelasi.

FOTO: Ekraanitõmmis

Idanaabri ajakirjanduse uued reportaažid Jõhvi kalmistust annavad tunnistust, et käsil võib olla suurema inforünnaku algus. Sellele viitab teema jõudmine internetiportaalist teleuudistesse, mis on Venemaa meedias märk sündmuse olulisuse tõusust, kirjutab Kaitseliidu vabatahtlike blogi Propastop.

Kirjutasime paar nädalat tagasi Jõhvi kalmistu juhtumist, kus kiri, mille eraisikud saatsid vallavalitsusse, sai Venemaa meedias kallutatud käsitluse.

Eelmisel nädalal panid juhtumile uut hagu alla portaal Izvestija koos telekanaliga REN TV. 4. juulil avaldatud videoreportaažis «Natsism pärast surma: Eesti kalmistutel keelatakse venelaste matmine» tulevad Jõhvis kohal käinud propagandaajakirjanikud eetrisse värskete valedega.

– Reportaažis väidetakse, nagu oleks kavas Jõhvi kalmistult ümber matma hakata ka juba varem sinna sängitatud venelasi. Tegemist on otsese valeväitega, mis on vastuolus kõigi teadaolevate faktidega. Sellise plaani kohta pole ühestki allikast varem infot laekunud, ümbermatmise teemat ei puuduta algne kiri ega sündmust kommenteerinud isikud, vallavalitsuse esindajad ning Jõhvi Mihkli koguduse vaimulik Peeter Kaldur.

– Videos viidatakse, nagu oleks kavas hakata ümber matma ka Jõhvi kalmistu punaarmeelaste säilmeid. Seda väidet seostatakse pronkssõduri sündmustega ja viidatakse, et tegemist olla Eesti riigi pikaajalise kavaga. Väited ja teemade seostamine võimaldavad loole anda küll tugeva propagandasõnumi, kuid need ei vasta tõele ega ole selles kontekstis põhjendatud.

– Eestit seostatakse natsismiga loo pealkirjas, põhjendamata seda seost loos kuidagi. REN TV loo pealkiri on ka muus osas väljapaistvalt propagandistlik: lause «Eesti kalmistutel keelatakse venelaste matmine» on nii vale, kallutatud kui ka pahatahtlik.

– Lugudes eksitakse ajakirjanduse põhimõtte vastu vahendada küsimuse kõiki osapooli. Videos ei saa sõna keegi, kes seletaks kirja saatjate seisukohti. Küll aga jäetakse videos mulje, nagu valaksid inimesed juba Jõhvis ümbermatmise pärast pisaraid.

Propastop arvas, et Jõhvi kirjaga seonduv on ühekordne propagandaepisood. Uued reportaažid annavad tunnistust, et käsil võib olla suurema inforünnaku algus. Sellele viitab teema jõudmine internetiportaalist teleuudistesse, mis on Venemaa meedias märk sündmuse olulisuse tõusust. Teemale lisab hoogu ka Eesti Rahva Muuseumi juhi Tõnis Lukase värske sõnavõtt Tartu Raadi mälestusmärgi kohta, seegi on juba Venemaa meedias äramärkimist leidnud.

Mis kanalid on REN ja Izvestija?

REN TV on üks suuremaid eratelekanaleid Venemaal, mida saab jälgida ka Eestis. Kanali omanikuks on Kremliga lähedalt seotud meediaettevõte NMG, National Media Group, mille põhiomanikeks Venemaa nafta- ja gaasitööstuskompaniid. Oleme kandnud telejaama oma propagandakanalite nimekirja selle eelneva tegevuse pärast.

Izvestija, ajalehega sama nime kandev veebiportaal kuulub NMG-le ja vahendab grupi telekanalite REN TV ja 5TV lugusid. Meie kevadel koostatud propagandaportaalide mustast nimekirjast Izvestijat ei leia, kuna see on asutatud alles sel suvel. Pärast Jõhvi kohta käivat artiklit on selge, et järgmises väljaandes on iz.ru-le koht nimekirja reserveeritud.

Lisaks kanalile toome seekord ära ka propagandistide nimed, kes videoreportaaži valmistanud: Anatoli Majorov, Dmitri Jemeljanov, Konstantin Antonov, Anna Škljarova, Nadežda Tkatšova, Anastasia Mamina.


Propastop.org on Kaitseliidu vabatahtlike veetav blogi, mis tegeleb Eesti-vastaste manipulatsioonide, valede ja propaganda paljastamisega. Nende tegemisi saab jälgida ka Facebookis.