Marek Jürgenson.

FOTO: Erakogu

Katse korrata vana paju abil kunagist hõlmikpuu sündroomi ei suuda Haabersti positiivset tulevikuvisiooni nurjata, ükskõik kui vastukarva see mõnele vähemusgrupile on, kirjutab Haabersti linnaosavanem Marek Jürgenson (Keskerakond).

Viimastel päevadel on teenimatult pälvinud suurt tähelepanu sõjakalt meelestatud grupp, mis hõberemmelga kaitsmise sildi all püüab pärssida Haabersti ringristmiku ehitust.

Keskkonnakaitse mõtet labastava tegevuse taga võib aimata poliitilist tellimust neilt jõududelt, kellele Tallinna tasakaalustatud areng on vastukarva.

On valijate otsustada, kas avalikult seadusi eiravale käitumisele üles kutsuvate riigikogulaste mandaati järgmistel valimistel pikendada või soovime end seadusloomes esindama Eesti kui õigusriigi põhimõtteid järgivaid poliitikuid. Ent asja juurde!

Haabersti eritasandiline ristmik pole pelgalt liikluslahendus

Haabersti ringristmiku rekonstrueerimine eritasandiliseks liiklussõlmeks ei toimu üksnes selleks, et lühendada autodele linnapääsul hommikust sõiduaega poolelt tunnilt kümnele minutile, vaid peale liiklusolude parandamise on käivitunud suurprojektil muid olulisi eesmärke.

Esmalt vähendab seisakute ja ummikutevaba ristmik märkimisväärselt piirkonna transpordisaastet.

Paneb imestama, kuidas end rohelise mõtteviisi kandjatena tutvustavad tegelased ei suuda aduda suurt pilti ja üritavad keskkonnahoiule suunatud arendust nurjata, tuues ettekäändeks demagoogiliste võtete abil märgiliseks muudetud puu.

Teiseks on sujuvama liikluse tagamine eelduseks liiklussõlme mõjualasse jäävate ja kodulähedasi töökohti pakkuvate ettevõtete tekkele.

Paraneb piirkonna funktsionaalsus ja selle väärtus elupaigana. Uued töökohad, kodulähedane teenindus ja puhtam keskkond on ringristmiku rekonstrueerimise laiem eesmärk ning selle vastu võitlemine reedab analüüsivõime puudumist või labast pahatahtlikkust.

Poliitika ja elu on kompromisside kunst, kompromissitus aga anarhismi tööriist. Vaevalt soovib meist keegi tõsimeeli, et seadustele vastanduvad meeleolud ja politsei korralduste tahtlik eiramine võimust võtaksid.

Haaberstist saab multifunktsionaalne linnaosa

Selle aasta 20. aprillil kehtestatud linnaosa üldplaneering näeb peamiste ülesannetena olemasolevate paneelhoonete rekonstrueerimist tänapäevastele normidele vastavateks elamuteks, vabadele aladele kvaliteetse elukeskkonnaga asumite rajamist ning linnaruumi tihendamist toitlustuse-kaubanduse ja kodulähedasi töökohti pakkuvate ettevõtetega.

See on ainuvõimalik tee säilitada Haabersti konkurentsivõimet elupaigana, et jätkuks elanikkonna noorenemine, millega oleme seni teiste Tallinna linnaosade seas silma paistnud.

Eraldi viitab üldplaneering vajadusele luua linnaosale kiirem ligipääs nii ühis- kui ka muule transpordile, kuna just liikluslahenduste mahajäämus piirab Haabersti kui Tallinna suurima meelelahutuskeskuse potentsiaali realiseerumist.

Ringristmiku valmimisega see takistus kõrvaldatakse, sest peale sujuva autoliikluse tagab eritasandiline pidevläbilaskega ristmik ka mugavama ühistranspordi, mille tarbeks tuleb eraldi rada kuni kesklinnani.

Haaberstis asuvad Saku Suurhall, Škoda jäähall, My Fitnessi spordiklubi, Rocca al Mare kaubanduskeskus, Rocca al Mare tennisekeskus, Eesti Vabaõhumuuseum ja Tallinna loomaaed.

Sujuvam ühendus suurendab nende külastatavust ja kultuurisündmuste arvu, mis omakorda loob eelduse kultuuriürituste külastajate tarbeks uute toitlustus- ja teenindusettevõtete avamiseks.

Praegu pole Haabersti varustatus töökohtadega kiita. Vaid 24 protsenti elanikest töötab oma linnaosas, 33 protsenti Haabersti inimestest sõidab tööpäeviti ametisse kesklinna ja 17 protsenti Mustamäele.

See olukord peab lähiajal muutuma, sest linnaosade taristu tihendamine eesmärgiga muuta need multifunktsionaalseteks keskusteks on Tallinna arenguvisiooni läbiv teema.

Haabersti üldplaneeringus on pööratud tähelepanu Astangu ja Mäekalda potentsiaalile uute tööstusparkide asukohana. Paranev transpordiühendus soosib nende projektide käivitumist ja kodulähedaste töökohtade loomist.

Haabersti elanikud toetavad liiklussõlme kiiret väljaehitamist

Kaks kolmandikku Haaberstist on seni toiminud monofunktsionaalsena. Üldplaneeringu põhjalik analüüs eri tasandi ja ülesannetega keskuste funktsioonidest ning arengusuundadest peegeldab linnaosa elanike ootusi kodulähedaste kaubandus- ja teenindusvõimaluste suhtes.

Üldplaneeringu menetlemisega kaasnenud arutelud ja programmi «Positiivne Tallinn» ideekorje on andnud põhjaliku informatiivse tausta, mis võimaldab lähiaastatel arendada Haaberstit kui mitmekülgset autonoomselt toimivat asumit.

See omakorda muudab märkimisväärselt linnaosa elanike käitumismudelit. Kodulähedased töökohad ning kaubandus-, teenindus- ja meelelahutusasutused võimaldavad inimestel pühendada rohkem aega perekonnale ja suhelda sõpradega, tegeleda hobidega või viibida looduses. Ka sellele on mõeldud. Täienevad sportimisvõimalused, lisandub kvaliteetseid puhkealasid, renoveeritakse spordiplatse ja täiendatakse mänguväljakute inventari.

Aga esimese arengut käivitava sammuna ehitame valmis eritasandilise Haabersti ristmiku.

Katse korrata vana paju abil kunagist hõlmikpuu sündroomi ei suuda Haabersti positiivset tulevikuvisiooni nurjata, ükskõik kui vastukarva see mõnele vähemusgrupile on.

Arvestada tuleb sellega, mida Haabersti elanikud tahavad ja soovivad. Suurem osa haaberstlastest soovib ringristmiku kiiret valmimist ja elukeskkonna võimaluste avardumist. Sellest lähtumegi.