Jossif Stalin.

FOTO: SCANPIX

«Len. Pravda» kirjutab, et valitsevad suured raskused nõukogude tööstuses: aprilli konjunktuuris tulid ilmsiks kolm nähtust: 1) terav tööstusproduktsiooni langemine, 2) kaubaveo vähenemine ja 3) kaubavahetuse langemine.

Võrreldes neid andmeid käesoleva aasta märtsiga näeme, et tööstuse produktsioon aprillis on langenud 12,5 prots. ja kaubavedu 18 prots. võrra. Ka põllumajandussaaduste valmistamine on vastavalt langenud.

Samal ajal on aga produktsioon mitmes tööstusharus tunduvalt kallinenud (puuvilla, naha, lina ja karusnaha tööstused). Põhjuseks on tooresainete hindade tõus, liiga aeglane tööviljakuse kasvamine (7 kuu jooksul on tööviljakus tõusnud isiku kohta 13,5 prots. – ette nähtud 17,6 prots) ja sagedased rikked masinates, mis tõendavad distsipliini langemist nii administratsioonis kui ka tööliste juures. Aprilli konjunktuur näitab, et tekkinud uute raskuste kõrvaldamiseks tuleb tarvitusele võtta kõige karmimad abinõud.

«Ekon. Shisnjis» on ära toodud Stalini ettekanne komm. Akadeemias. Stalin, ühinedes Vene uue agraarpolitikaga, näeb pääsemist raskustest üleminekus individuaalselt killustatud väiketalupidamiselt – suurele kollektiiv majapidamisele, mille tagajärjel võiks mõne aasta pärast loota viljasaagi tõusu 15-20 prots. võrra. 16.06.1928