Édouard Daladier (1884-1970) FOTO: TopFoto/SCANPIX

Pariisist, 24. aprillil. Prantsuse peaminister Daladirer pidas Orange’i linnavalitsuse banketil kõne, milles puudutas välispolitika küsimusi. Peaminister ütles muuseas: kogu maailmas on tekkinud suured raskused.

Väljaspool Prantsusmaa piire on kuulda hässitusi vägivalla tegudele ja pannakse toime terroristlikke akte. Prantsuse valitsus on järeljätmatult nõudnud rahvaste  rahu organiseerimist ja rahu organiseerimine peab tugevnema järkjärgulise ja kontrollitud väevähendamisega ning kõigi rahvaste õiguste ja vabaduste kindlustamisega. Prantsusmaa ulatab lojaalselt käe kõigile rahvastele, vaatamata nende politilisele reshiimile. Kuid Prantsusmaa ei tagane kunagi vägivalla eest, sest tema soovib rahu üheõiguslikkude rahvaste vahel, mitte aga peremeeste ja sulaste vahel.

Majandusküsimuste kohta seletas Daladier, et kogu maailm igatseb stabiilsust moraalsel, rahanduslikul ja majanduslikul alal. Peab lootma, et Washingtoni läbirääkimised kõrvaldavad ebakindluse rahaasjades ja valmistavad teed rahvusvahelisele kaubavahetusele. Maailma majanduskonverentsil tahab Prantsusmaa esineda oma programmiga. Prantsusmaa ei mõtle lahkuda kullaaluselt, ütles peaminister. 25.04.1933