Eesti NATO Ühing korraldab 10. märtsil riigikogu konverentsisaalis konverentsi «ÜRO resolutsioon 1325: naised, rahu ja julgeolek», kus esinevad kõrgetasemelised eksperdid nii Eestist kui välismaalt. Postimees teeb konverentsist otseülekanne.

Eestikeelne otseülekanne

Rahvusvaheline konverents toimub naistepäeva nädalal, et rõhutada naiste olulisust julgeoleku protsesside tagamisel ja juhtida tähelepanu naiste olukorrale kriisisituatsioonides. Konverentsi eesmärgiks on tekitada Eesti ühiskonnas arutelu naiste kaasamise olulisuse üle rahu ja julgeoleku tagamisel nii kohalikus kui ka ülemaailmses perspektiivis.

Konverentsi teemad on jagatud kaheks paneeldiskussiooniks. Esimene arutelupaneel käsitleb siseriiklikke teemasid ja tugineb ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava täitmisele. Teine, rahvusvaheline paneel keskendub resolutsiooni 1325 rakendamisest tulenevatele saavutustele ja väljakutsetele erinevate riikide näitel. Konverentsi lõpetab inspireeriv lõpukõne tunnustatud Ameerika Ühendriikide kindralmajori poolt.

Esinejateks on kõrgetasemelised eksperdid nii Eestist kui välismaalt. Konverentsi sihtgrupiks ja kutsutud osalejate seas on eelkõige ÜRO resolutsiooni 1325 Eesti tegevuskava elluviivate ametkondade ja vabaühenduste esindajad. Lisaks on kaasatud ka antud teemaga seotud haridusasutused ja saatkonnad. Konverents toimub eesti ja inglise keeles.

Eesti NATO Ühing valiti juunis 2016 NATO peakorteri juurde loodud kodanikuühiskonna töögruppi, mis tegeleb ÜRO resolutsiooni 1325 naised, rahu ja julgeolek temaatikaga

Konverentsi ajakava

09.30-10.50 Registreerimine ja hommikukohv

10.50-11.00 Tervitussõnad: Krista Mulenok, Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees

Vabariigi Presidendi tervituse ettelugemine

Tobias Mörschel, Friedrich Eberti Fondi Balti riikide koordinaator

11.00-11.10 Konverentsi avamine: Margus Tsahkna, kaitseminister

11.10-11.20 Konverentsi avakõne:brigaadikindral Indrek Sirel, Kaitseväe juhataja asetäitja

11.20-12.50 Laiapindne riigikaitse ja naiste roll selles

Mis on laiapindne riigikaitse ja kuidas naised sellesse suhestuvad

brigaadikindrak Meelis Kiili, Kaitseliidu ülem

Eesti naiste motivatsioonist ja väljakutsetest kaitsestruktuurides, Silva Kiili, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, teadur

Ajateenistus Eesti Kaitseväes – naise kogemus, nooremseersant Daisi Želizko, Kaitseväe värbamiskeskus, Kaitseressursside amet, värbaja

Kogemus teenistusest Iisraeli armees, Irina Stelmach, ajakirjanik (Iisrael)

Moderaator: kolonel Peeter Tali, kaitseministeerium, strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja

12.50-13.50 Lõuna

13.50-14.10 Ettekanne NATO kodanikuühiskonna töögrupp CSAP

prof Cristiana Carletti, NATO naised, rahu ja julgeolek kodanikuühiskonna töögrupi juhataja (Itaalia)

14.10-15.20 Paneeldiskussioon Naise roll sõja ja rahu ajal

kolonelleitnant Lena Kvarving, Norra Kaitseväe Peastaap, vanemstaabiohvitser soo ja võrdõiguslikkuse alal (Norra), kolonelleitnant Margot Künnapuu, Eesti alaline esindus ELi juures, sõjalise esindaja asetäitja major Lorraine Thomas, Briti armee (Suurbritannia)

Moderaator: Marica Lillemets, Eesti NATO Ühingu meedianõunik

15.20-15.40 Naiskindrali juhtimiskogemus rahu ja julgeoleku tagamisel

kindralmajor Linda L. Singh, Marylandi Rahvuskaardi ülem (USA)

15.40-16.00 Konverentsi kokkuvõte

kindralleitnant Johannes Kert, riigikogu riigikaitsekomisjoni liige

16.00-17.00 Vastuvõtt

In english

09.30-10.50 Arrival and Morning Coffee

10.50-11.00 Welcome greetings: Krista Mulenok, Estonian Atlantic Treaty Association, Secretary General and Tobias Mörschel, Friedrich Ebert Foundation Baltic Coordinator

11.00-11.10 Conference opening: Margus Tsahkna, Defence Minister of Estonia

11.10-11.20 Conference opening speech

Brig Gen Indrek Sirel, Deputy Commander of the Estonian Defence Forces

11.20-12.50 Panel Discussion Women’s role in the National Defence

Comprehensive National Defence and how Women relate to it

Brig Gen Meelis Kiili, Commander of Estonian Defence League

Estonian Women in the Military Structures: the Motivation and Challenges, Silva Kiili, International Centre for Defence and Security, Research Fellow

Military service in Estonian Defence Forces – a woman’s experience, Daisi Želizko, The Recruitment Centre of Estonian Defence Forces, Defence Resources Agency, Recruiter

Israeli Army Experience, Irina Stelmach, Journalist (Israel)

Moderator: Col Peeter Tali, Estonian Ministry of Defence, Director of the Strategic Communications Department

12.50-13.50 Lunch

13.50-14.10 The Civil Society Advisory Panel - CSAP on Women, Peace and Security at NATO: new challenges for the international debate over women, peace and security, Cristiana Carletti, Associate Professor of Public International Law at Roma Tre University and Chair of the Civil Society Advisory Panel - CSAP on Women, Peace and Security at NATO (Italy)

14.10-15.20 Women’s role in War and Peace Lt Col Lena Pedersen Kvarving, Senior Staff Officer at the Norwegian Defense Staff, working on Equality, Diversity and Gender (Norway) Lt Col Margot Künnapuu, Deputy Military Representative to EUMC Maj Lorraine Thomas, British Army (UK)

Marica Lillemets, Media Advisor of the Estonian Atlantic Treaty Association

15.20-15.40 Women’s leadership in Peace and Security

Maj Gen Linda L. Singh, Adjutant General of the Maryland National Guard (USA)

15.40-16.00 Conclusions: Lt Gen Johannes Kert, Member of the National Defence Committee

16.00-17.00 Farewell Reception