Mõttekoda Praxis korraldab kolmapäeval kella 10.30-14 riigikogus seminari  «Kuidas Eestis vananeda aktiivselt ja väärikalt?». Postimees vahendab arutelust otsepilti.

Seminari fookuseks on tõdemus, et aktiivsena vananemise teema vajab terviklikku ja tugevat eestvedamist, mis praegu Eestis puudu on. Seminaril keskendub Praxis peamiselt järgmistele teemadele: elukestev õpe ja töötamine, hoolekanne, ühiskonda panustamine ja vabatahtlik töö.

Seminari kava:

10.45-11.05 avasõnad ja Praxise projektijuhi Tiina Tambaumi ettekanne tutvustamaks eakate olukorda Eestis

11.05-12.15 Praxise analüütikute lühiettekanded eakate poliitika valdkondade lõikes

13-14 paneeldiskussioon ja kokkuvõtte