Aune Valk FOTO: Peeter Langovits

Täna alustab haridus- ja teadusministeerium enneolematult ulatusliku rahulolu-uuringuga koolides ja lasteaedades. Ministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk kirjutab, miks on seda vaja ja kuidas uuring läbi viiakse.

Tellijale Tellijale

Eesti õpilaste rahulolust ja õnnelikkusest rääkides on rõhk olnud pigem nende omaduste vähesusel. Tavaliselt tõstatatakse see teema seoses PISA uuringuga, mis toob välja kontrasti meie õpilaste väga heade tulemuste ja vähese koolirõõmu vahel muu maailmaga võrreldes.

Eesti lapsed on targad, aga õnnetud. Olgu etteruttavalt öeldud, et sama kehtib ka meie täiskasvanute kohta: oleme täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC järgi OECD riikide hulgas keskmisest paremate lugemis- ja matemaatikaoskusega, aga oma eluga samas keskmisest vähem rahul.

Negatiivne seos oskuste ja rahulolu vahel kehtib üle maailma: neis PISA riikides, kus tulemused on kehvemad, on õpilased õnnelikumad. Teisalt, riigi sees on nii Eestis kui enamikus teistes riikides õpilaste head tulemused siiski seotud kooliga rahuloluga.